CA TRADE, s.r.o. je prevádzkovateľom a vlastníkom distribučnej siete v bývalom areáli VSS Košice, na Južnej triede 82.

Medzi hlavné činnosti patrí:

Dokumenty:

Kontakt:

  CA TRADE, s.r.o. 
sídlo: Osloboditeľov 37, 040 17 Košice
IČO: 36 586 153
telefón: 0907 996 936
konateľ spoločnosti: Jaroslav Vereš, tel. 00421 918 475 025
dispečing: Ing. Jana Šterbinská, tel. 00421 907 996 936, e-mail: jana.s@catrade.sk